Våre funksjoner i modulen salg og leveranse

Avare støtter salgs-prosessen med informasjon til selger om lager og levering.

  • Håndterer ordre med lagervarer og bestillingsvarer
  • Kan lage ordre som tar hensyn til flere lagersteder
  • Gir detaljert informasjon om lagerstatus pr. lager eller totalt
  • Håndterer restordre
  • Rabattmatrise
  • Dashboard med støtterutiner for selger/ordrebehandler
  • Håndterer serienummer med egne søkefunksjoner
Book demo

Fordeler med salgsfunksjonene:

Avare støtter dellevering (restordre), og kan fakturere den delen av en ordre som er levert.

Avare har støtte for serienummer ved plukk-tidspunktet. Avare holder rede på hvem som har hvilket serienummer.

Man kan sette hastelevering på ordre, og få merket disse i leveringsprosessen.

Det er mulig i Avare å registrere ordre mot spesifikke lager. Avare gir brukeren informasjon om lagerstaus på det lageret du er tilknyttet.

Man kan arealberegne og omregne fra f.eks kvadratmeter til pakke