Fordeler med modulen Innkjøp

Med innkjøpsmodulen vil du kunne ha full oversikt over hva som må bestilles, vite når leveransen ankommer, og med håndterminal enkelt gjøre mottak.

  • Bestilling/innkjøp av varer
  • Kan bestille/motta både lagerstyrte og ikke lagerstyre varer
  • Max/min vurdering opp mot salg/kjøp i tidligere perioder
  • Kan genere bestilling til «alle», eller en leverandør av gangen
  • Bestilling via håndterminal eller på web
  • Mottak via håndterminal eller på web
  • Del-mottak og resthåndtering
  • Avstemmingshjelp mot inngående faktura
  • Dashboard med mange funksjoner som støtter innkjøpsrollen
  • Støtter språk, og valuta
Book demo

Hva løses med innkjøpsmodulen?

Avare støtter max/min på lagersaldo for å generere innkjøpsforslag. Avare kan i tillegg hensyn ta leveranser langt fram i tid, for ikke å bestille feil antall.

Avare kan støtte innkjøp basert på solgt i tidligere perioder. Avare kan også lage bestillinger fra håndterminal – skapt basert på behov på lageret.

Avare gir deg mulighet til å avstemme mottatte og bestilte varer mot mottatt faktura. Avare holder oversikt over varemottak som ikke er komplette.

Avare håndterer avvik i antall mottatt mot det som er bestilt. Du får oversikt over innkjøp som ikke er komplett levert.

Avare har varsling på varer som trenger å bestilles.