Avare støtter følgende bransjeløsninger

Glassmester

Fra Avare kan du lage ordre med høyde og bredde beregninger. Glassmestere vil kunne beregne riktig pris av kvadratmeter, og legge på viderebehandling med omkrets-kalkuleringer. Håndverkere vil videre kunne bruke Mobile Worker sine løsninger for dokumentasjon, sjekklister osv. for en komplett løsning for sin bransje. Man kan også gjøre omregninger fra kvadratmeter til pakke i ordresituasjonen.
Les mer om løsningen her

KONTAKT OSS
Book demo

Se hvordan ordre legges inn i Avare og vises på Mobile Worker.

Se våre webinar om løsningen

En komplett skyløsning for glassmestere! (20 min)

Vi tilpasser løsningen til ditt behov! (21 min)