Komponent – Strukturvare støttes nå i Avare

Det er nå mulig å lage "pakker" (sammensetning av produkter), og selge disse til en