Her finner du en oversikt over nyheter i Avare fra mai 2023.

Innkjøp

Det er nå mulig å motta mer enn bestilt. Dette er aktuelt for noen der bestillingskvantum ikke angis eksakt som følge av varens beskaffenhet.

Det er mulig å motta restbestillinger og slette rest om det er avtalt at rest ikke skal mottas.

Plukk

Når en ordre plukkes i Avare er den låst i Unimicro (UM) slik at det der ikke kan legges til varer mens ordren er i plukk. Dette fordi det ville vært uheldig om et produkt blir lagt til og ikke kommer med på plukkliste.
Det kommer også varsel i UM om at orden plukkes i Avare. Ønsker man bevist å legge til produkter kan ordren låses opp i Avare.

Pakk

Pakkseddel har fått nytt layout. Den vil nå ta med alle relevante felt i ordreholdet inkludert fritekst og kommentarer. Den tar nå også med logo. Hastighet for utskrift er forbedret.

Flere dimensjoner?

I UM kan man opprette flere dimensjoner enn avdeling og prosjekt. Om du for eksempel ønsker å følge salg og fortjeneste på ulike produktgrupper kan disse opprettes som grupper under en dimensjon. Se eksempel i veiledningen på side 52 og 53

Oppdatert brukerveiledning

Denne finner du her: https://www.avare.no/veiledning/

Tilbake til nyheter