Glassmesterløsningen gir deg en effektiv og enkel hverdag

I samarbeid med Uni Economy og Mobile Workes, dekker Avare glassmesterløsningen. I Avare kan du lage ordre med høyde og bredde beregninger. Glassmestre vil kunne beregne riktig pris av kvadratmeter, og legge på viderebehandling med omkrets-kalkuleringer.

Håndverkere vil videre kunne bruke Mobile Worker sine løsninger for dokumentasjon, sjekklister osv. for en komplett løsning for sin bransje. Man kan også gjøre omregninger fra kvadratmeter til pakke i ordresituasjonen.

Løsningen fungerer på følgende måte:

  • Regnskap, tilbud, ordre, fakturering, salg og lønn er dekket med UniEconomy
  • Innkjøp, lager og Glass er dekket med AVARE
  • Arbeidsordre, Sjekklister og dokumentasjon løses med Mobile Workers

Systemene er 100% skybaserte, automatisert og svært enkelt å ta i bruk. Løsningen er integrerbar med kasse og nettbutikk.

Kontakt oss
Tilbake til nyheter