Fra Avare kan du lage ordre med høyde og bredde beregninger. For eksempel glassmestere vil kunne beregne riktig pris av kvadratmeter, og legge på viderebehandling med omkrets-kalkuleringer. Håndtverkere vil videre kunne bruke Mobile Worker sine løsninger for dokumentasjon, sjekklister osv. for en komplett løsning for sin bransje. Man kan også gjøre omregninger fra kvadratmeter til pakke i ordresituasjonen.

Tilbake til nyheter