Fra 2022 skal Avare bli integrert mot en rekke nettbutikker. Det betyr at våre brukere kan velge blant mange nettbutikkleverandører, og være trygge på at varer, priser, lagerstatuser blir tatt hånd om. Videre være sikre på at alle økonomiske transaksjoner blir bokført riktig, og at informasjon om lagerstatus, forsendelse (sporing) er tilgjengelig. Vi kommer med mer informasjon i januar…

Tilbake til nyheter